Logo OAMGMAMR Caraș-Severin OAMGMAMR
Filiala Caras-Severin

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

IMAGINE


    🛈     Program cu publicul: Marți și Joi între orele 1000 - 13 00 🛈     Primirea și transmiterea documentelor se va face prin adresa de e.mail: cs-secretariat@oamr.ro 🛈 Pentru detalii suplimentae Tel. 0355417338 🛈
.


EXERCITAREA PROFESIEI / Oținere certificat de membru

OBȚINERE CERTIFICAT DE MEMBRU

 

Asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, Secţiunea 1, Articolul 12 exercită profesia pe baza CERTIFICATULUI DE MEMBRU eliberat şi avizat anual de către Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.Actele necesare obţinerii Certificatului de membru sunt:

1.  Cerere de înscriere tip - model PDF , pe verso se va completa declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi art. 15 din OUG 144/2008 ( documentul se completează la depunerea dosarului de înscriere);

2. Copie și original a documentelor de studii care atestă formarea în profesie (diploma de absolvire a școlii Postliceale Sanitare sau adeverința de absolvire);

3. Copie și original - Diploma de Bacalaureat sau Certificat de absolvire a liceului;

4. Certificatul de cazier judiciar (valabil) pe care să se specifice: "pentru Certificat de liberă practică sau pentru Ordinul Asistenților Medicali";

5. Certificatul de sănătate fizică şi psihică ( Certificat tip A5 - model PDF, completat de medicul de familie și cu avizul medicului psihiatru);

6. Carte de identitate – copie xerox;

7. Taxă de înscriere - 100 lei (CONT BANCAR: RO05CECECS0137RON0056438 - CEC BANK REȘIȚA, CUI 13764522);După primirea Certificatului de membru, asistentul medical are obligaţia de a anunţa orice modificare survenită în datele cu care figurează în Registrul Naţional Unic al Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România:

1. Schimbarea numelui (căsătorie/divorţ);

2. Schimbarea domiciliului;

3. Modificarea gradului profesional (grad principal);

4. Schimbarea locului de muncă (pe baza contractului individual de muncă de la noul loc de muncă);

5. Obţinerea unei licenţe, specialităţi, competenţe.