Logo OAMGMAMR Caraș-Severin OAMGMAMR
Filiala Caras-Severin

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

IMAGINE


    🛈     Program cu publicul: Marți și Joi între orele 1000 - 13 00 🛈     Primirea și transmiterea documentelor se va face prin adresa de e.mail: cs-secretariat@oamr.ro 🛈 Pentru detalii suplimentae Tel. 0355417338 🛈
.


EXERCITAREA PROFESIEI / Obținere aviz anual

OBȚINERE AVIZ ANUAL

 

Avizul anual pentru exercitarea profesiei se face anual şi este obligatorie pentru asistenţii care profesează pe teritoriul României.

Avizul anual se eliberează pe baza următoarelor documente:

1. Asigurarea de răspundere civilă pentru anul în curs la o valoare minimă a riscului asigurat după cum urmează:

a. pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 10.000 EURO;

b. pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 4.000 EURO;

c. asistenţii de farmacie care îşi exercită profesia, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 2.000 EURO.

2. Numărul de credite pe anul precedent, număr stabilit de Consiliul Naţional al O.A.M.G.M.A.M.R.

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, precum şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR , care exercită profesia de soră medicală sau de oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, aferent funcţiei de bază declarate, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă) , conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR nr.31/06.12.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus  , au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru în cuantum de 120 lei/an următoarele categorii de membri:

a)  asistenţii medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care nu exercită profesia sau care exercită profesia în baza unui contract de voluntariat;

b)  membrii şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, dacă nu solicită suspendarea calităţii de membru;

c) ) asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care sunt pensionari, nu exercită profesia, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru, respectiv de membru asociat al OAMGMAMR.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent   au obligaţia de a plăti o cotizaţie de membru în cuantum de 1% din valoarea veniturilor nete realizate conform declaraţiei de venituri depuse la Administraţia Finanţelor Publice. Plata cotizaţiei este în cuantum de 10 lei/lună, urmând ca regularizarea până la nivelul veniturilor nete, prevăzute mai devreme să se facă după depunerea declaraţiei anuale de venituri la Administraţia Finanţelor Publice.