Logo OAMGMAMR Caraș-Severin OAMGMAMR
Filiala Caras-Severin

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

IMAGINE


    🛈     Program cu publicul: Marți și Joi între orele 1000 - 13 00 🛈     Primirea și transmiterea documentelor se va face prin adresa de e.mail: cs-secretariat@oamr.ro 🛈 Pentru detalii suplimentae Tel. 0355417338 🛈
.


TERMENI ȘI CONDIȚII / Prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PROTECȚA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) filiala Caraș-Severin – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Reșița, Str. Sportului, nr.5, sc.3, ap.2, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR filiala Caraș-Severin prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR filiala Caraș-Severin şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastra semnează contracte de confidențialitate în acest sens.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale in mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.

Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale (punctele 1- 17 prevăzute în Anexă), OAMGMAMR filiala Caraș-Severin prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri (punctele 18- 21 din Anexă): implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, informații necesare în editarea revistei Ars Medica, comunicarea cu utilizatorii site-ului web (www.oamgmamr-cs.ro) sau a rețelei de socializare facebook. În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor / persoanelor vizate.

Conform dispozițiilor Legea nr.677/21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, OAMGMAMR filiala Caraș-Severin are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Conform Regulament nr.679/27.04.2016 Regulament general privind protecția datelor aveţi următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România filiala Caraș-Severin, la următoarea adresă: Reșița, Str.Sportului, bl.5, sc.3, ap.2. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR filiala Caraș-Severin sunt următoarele: email: oammr_cs.dpo@yahoo.com, tel.0771720073, fax:0355.417338

De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.

Anexă

ACTIVITĂȚI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL OAMGMAMR FILIALA CARAȘ-SEVERIN

– SCOPURILE ÎN CARE OAMGMAMR FILIALA CARAȘ-SEVERIN PRELUCREAZĂ DATE PERSONALE –

 1. Înregistrare membri în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;
 2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România (certificate de conformitate);
 4. Recunoaştere calificări profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 5. Asigurare schimb de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
 6. Emitere card profesional european;
 7. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor;
 8. Autorizare exercitare temporară şi ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe;
 9. Soluţionare cereri şi petiţii;
 10. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 11. Mecanism de alertă – informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
 12. Organizare examen de grad principal;
 13. Avizare înfiinţare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moaşelor şi asistenților medicali;
 14. Derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și acreditare furnizori;
 15. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 16. Organizare cursuri de calificare acreditate ANC: Infirmieră, Baby sitter, Ingrijitor bătrani la domiciliu, Ingrijitor bolnav la domiciliu;
 17. Reatestarea competenței profesionale;
 18. Implementare proiecte finanțate din fonduri europene;
 19. Administrare site web: www.oamgmamr-cs.ro
 20. Comunicare prin rețeaua de socializare Facebook: Ordinul Asistentilor Medicali din Romania;
 21. Editarea Revistei Ars Medica.