Logo OAMGMAMR Caraș-Severin OAMGMAMR
Filiala Caras-Severin

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

IMAGINE


    🛈     Program cu publicul: Marți și Joi între orele 1000 - 13 00 🛈     Primirea și transmiterea documentelor se va face prin adresa de e.mail: cs-secretariat@oamr.ro 🛈 Pentru detalii suplimentae Tel. 0355417338 🛈
.


DESPRE NOI / Prezentare Filială

PREZENTARE FILIALĂ

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) este organizaţia profesională nonguvernamentală, apolitică, de drept public, care regrupează asistenţi medicali din România autorizaţi să practice profesiunea de asistent medical.

Profesia de asistent de farmacie se asimilează celei de asistent medical.

OAMGMAMR îşi desfăşoară activitatea în baza principiului eligibilităţii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi şi al respectului drepturilor pacientului.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă si pentru stat, în legătură cu practicarea, la un înalt nivel profesional, a profesiei de asistent medical.

Ordinul are rolul de a supraveghea exercitarea profesiei de asistent medical în sistem public sau privat, cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a asistenţilor medicali şi a normelor şi standardelor profesionale.

OAMGMAMR reprezintă interesele profesionale ale asistenţilor medicali din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

Organizaţia acţionează în permanenţă pentru apărarea intereselor profesionale şi militează pentru ridicarea prestigiului profesional al asistenţilor medicali din România. Organizatia are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni extraprofesionale.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România colaborează cu organizaţiile sindicale şi profesionale reprezentative din domeniu, precum şi cu alte organizaţii sindicale, profesionale, civile etc.

OAMGMAMR se organizează şi funcţionează în baza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 144/28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, astfel cum a fost aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, a statutului organizaţiei şi a propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Sediul Filialei Caraş-Severin este în Municipiul Reşița, Str. Sportului nr. 5, sc.3, ap. 2, parter.

Ca organizaţie profesională, OAMGMAMR Caraş-Severin apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi. De asemenea, apără onoarea profesională a asistenţilor medicali, precum şi respectarea, de către aceştia, a obligaţiilor ce le au faţă de pacienţi şi de sănătatea publică.

Filiala Caraş-Severin acţionează prin toate mijloacele legale pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical şi pentru ridicarea permanentă a prestigiului acesteia.